Анкета

Гласувайте за нова визия на фонтана на бул. „Витоша“ (Разгледайте предложенията в рубрика "Страници")

 • Демонтаж на фонтана (31%, 2 574 гласа)
 • 9 – Николета Иванова – Чадърите II (23%, 1 951 гласа)
 • 8 – Николета Иванова – Чадърите I (9%, 763 гласа)
 • 5 – Михаела Каменова – Градското множество I (7%, 604 гласа)
 • 2 – Венцислав Шишков – Танц II (6%, 491 гласа)
 • 12 – Габриел Пеев – Расте... (5%, 443 гласа)
 • 11 – Елемаг Георгиев – Столица (4%, 353 гласа)
 • 1 – Венцислав Шишков – Танц I (4%, 298 гласа)
 • 3 – Михаела Каменова – Танцуващи листа I (3%, 287 гласа)
 • 7 – Николета Иванова – Слънчевият часовник (3%, 244 гласа)
 • 6 – Михаела Каменова – Градското множество II (2%, 195 гласа)
 • 4 – Михаела Каменова – Танцуващи листа II (2%, 143 гласа)
 • 10 – Елемаг Георгиев – Детска игра (1%, 71 гласа)

Гласували: 8 413

Loading ... Loading ...
 
Очаква Вашите въпроси от 9:00 часа на 21.07 до 17:30 часа на 25.07. , свързани с: годишния Културен календар на Столична община; програма „Култура” на Столична община; общинските културни институти; общинските училища; общинските детски заведения; опазването [...]
Уважаеми съграждани, Очаквам да споделите своите идеи за развитието на София, за ремонта на детски площадки и зони за отдих в междублоковите пространства, реконструкцията на пешеходни подлези, строителството и ремонт на жилища и учебни заведения. Осъзнавайки нуждата от нови детски градини, жилища и обществени сгради, ние ще продължим нашите усилия в строителството и инвестирането. В същото време ще засилим [...]
Очаква Вашите въпроси , свързани с: финанси и стопанска дейност; общинската икономика; подготовката и изпълнението на бюджета на Столична община; общински данъци и такси; регистрация, сертификация, пазари.
Очаква Вашите въпроси , свързани с: изпълнението на решенията на Столичен общински съвет; воденето на регистър на договорите за обществени поръчки с възложител Столична община; провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител; провеждането на търгове [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: инвестиционния процес за обектите на жилищното и обществено строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност; инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура, включващ ново строителство, реконструкции и ремонти, корекция на открити [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: транспортната инфраструктура на територията на Столична община, включваща ново строителство, реконструкции и ремонти; развитие на масовия градски транспорт; паркиране и изграждане на обществени паркинги; организация на движението и [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: опазването на околната среда – качеството на въздуха, водите, почвите; изграждането и поддържането на паркове, градини и зелени площи; управлението на отпадъците на територията на Столична община; управлението на общински земи [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите; предоставянето на социални услуги в специализирани институции – домове за деца, възрастни хора и др.; предоставянето на социални услуги в общността – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за временно настаняване, и др.; издаването на преференциални карти за градския транспорт; издаването на карти [...]
Очаква Вашите въпроси, свързани с: общинските лечебни заведения; училищното здравеопазване; детските ясли; комплексите за детско хранене.
Очаква Вашите въпроси, свързани с: дейността на общинската администрация; деловодното обслужване; дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица.
Очаква Вашите въпроси, свързани с: устройство на територията; общия устройствен план на Столична община и подробните устройствени планове, свързани с територията на Столична община; проектите в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране; софийски [...]